درب ضد سرقت ترکیه

درب ضد سرقت ترکیه

درب ضد سرقت ترکیه ای تفاوتی که با درب های دیگر دارد که برخی فکر میکنند در کیفیت آنها تفاوتی هست.

و بخاطر اینکه کیفیت این درب ها  در بازار نا مرغوب می باشند مردم دید مناسبی به این نوع درب ها ندارند.

 

و از ان طر دید خوبی نسبت به درب ضد سرقت ایرانی وجود ندارد و درب های ترکیه ای را به نسبت بهتر می دانند.

در واقعیت درب ضد سرقت ایرانی کاملا ظاهر شبیه درب ضد سرقت ترکیه ای می باشند و همینطور چینی ولی این مدل درب های در ایران بسیار محدود می باشد.

و میتوان گفت که تولید درب ضد سرقت از نظر کلی به شیوه ترکی و چینی تولید می گردد و درب های ضد سرقت چینی خود از مدل های ایتالیای الگو برداری میکنند.

لازم به ذکر است که تمامی تولید کنندگاه درب ضد سرقت ترکیه ای تمامی چهار چوب های خود را داخل ایران تولید میکنند ولی از یراق الات ترکیه ای استفاده میکنند.